YÖNETİM KURULUMUZ

Başkan                         : Gökhan SUNAR                    TA3SG

Başkan Yardımcısı      : Hüseyin TANKIZ                     TA3CE

Sekreter                      : Rami CAN                              TA3NRX

Muhasip                      : Recai YILDIZ                          TB3BRY

Üye                              : Nadir BEKRET                      TA3ANR

 

DENETLEME KURULUMUZ

Serdar TÜRKER          TB3DSR

Çiğdem ÖNAL             TB3YMR

Kamil Dinçer USUL     TA3UKX